Alpha-cursusIn tien avonden en een weekend worden de kernzaken van het christelijke geloof besproken. In een ontspannen en open sfeer praten we door over de vraag “Is er meer?”, over Jezus, over God de Vader, de Heilige Geest, over bidden en Bijbellezen, over Gods leiding, over wonderen en over de kerk.

Naast inhoudelijk is het altijd erg gezellig, mede omdat iedere cursusavond begint met een maaltijd. En als de cursus op ochtenden gegeven wordt, dan eindigen we met een lunch. Zo leer je elkaar ook beter kennen. Eén van de pijlers van de cursus is ook nieuwe mensen ontmoeten.

Eerlijk is eerlijk: tien weken is best intensief, maar volgens allen die de cursus volgden loont het de moeite! Wereldwijd volgden inmiddels ruim 23 miljoen mensen een Alpha-cursus. In Nederland is de Alpha-cursus twintig jaar geleden geïntroduceerd. 210.000 Nederlanders deden de cursus tot nu toe. Zie voor meer informatie: op de Alpha-curus site.

Voor vragen over deze cursus kun je en kunt u contact opnemen met ouderling Teun Schiltkamp of met dominee Gertjan Glismeijer. En bij voldoende animo kunnen we ook een startavond organiseren waarop je kunt kijken of het je wat lijkt.
terug