Zondagse Erediensten


De Hervormde Gemeente Vreeswijk heeft 2 erediensten op zondag. Deze erediensten worden gehouden in de Dorpskerk aanvangstijden 10.00 uur en 18.30 uur.
In alle ochtenddiensten is er crèche voor de kinderen van 0 t/m 3 jaar en kindernevendienst voor de kinderen van groep 1 t/m 3 van de basisschool.
Voor de kinderen van groep 4 t/m 6 is er ook kindernevendienst, behalve op de 2e zondag van de maand.


Lees verder.

Lees meer 

De geschiedenis van de HGV


Het verhaal van de Hervormde Gemeente Vreeswijk te Nieuwegein is lang en veelbewogen.

Of Willibrord en Bonifatius ooit in Vreeswijk geweest zijn, is de vraag, maar misschien zijn voorouders hier ook wel gedoopt met de zogenaamde “Utrechtse doopgelofte” uit de 8e eeuw. In die doopgelofte komt het geloof in de Drie-ene God naar voren.


Lees hier verder.
Lees meer 

Wie zijn onze leden ?


Bent u benieuwd of opzoek naar onze leden dan kan dat als u lid van onze kerk via deze link
( In verband met de privacy is het inloggen vereist) 

Wanneer u geen lid bent kunt u via e-mail contact opnemen met de dhr. Bert Berger van de leden administratie, of via de telefoon. Hij helpt u graag verder. 
 

Hervormde Vrouwen Dienst


De HVD coördineert het diaconale werk onder de ouderen van de Hervormde Gemeente Vreeswijk. Zij organiseert tevens activiteiten voor de ouderen.

De HVD is een onderdeel van de diaconie.

Lees meer over de activiteiten. 
Lees meer 

Kringwerk


Binnen onze gemeente zijn er tal van kringen waar u zich bij aan kan sluiten.

Lees hier verder over de Wijkbijbelkringen, Groeikring, Kring geloofsopvoeding en Koffieochtend voor vrouwen. 

Lees hier verder.
Lees meer 

Club Creatief


Met een aantal dames komen we iedere 3e vrijdag van de maand bijeen om creatief bezig te zijn.
Vind je het ook leuk om te kletsen, een bakkie te doen en ondertussen iets creatiefs te doen?
Kom dan de 3e vrijdag van de maand van 10.00-11.30 naar De Voorhof!

Lees hier verder.
 
Lees meer 

Gebed

Het gebed heeft een centrale plaats binnen onze gemeente.

Lees hier verder hoe wij daar vorm aan geven. 
Lees meer 

De Brunch


Brunchen, lekker laat ontbijten! Dat kan elke eerste zondagochtend van de maand, in De Voorhof, om half elf. 
Brunchen in een kerkzaal? Dat is dus niet zomaar?
Klopt. Het is een Brunch voor mensen die bijvoorbeeld op zoek zijn naar zingeving. Wat gebeurt er met me? Waar ga ik heen?

Klik hier voor meer informatie >

Ons beleidsplan

In ons beleidsplan kunt u lezen hoe e.e.a. in binnen de gemeente georganiseerd is en komen o.a. onderwerpen zoals: Wie zijn wij, Indentiteit en missie, Pastoralezorg en Toerusting aan de orde.

Klik hier voor de beleidsplannen met bijlagen.