Een handvol koren

Zoek je voor het komende jaar nog een Bijbels dagboek dan is “Een handvol koren” wellicht iets voor jou. Het dagboekje wordt uitgegeven door de GZB. Voor elke dag staat er een overdenking in voor zowel jong als oud. De overdenkingen zijn geschreven door predikanten, zendingswerkers en jeugdwerkers. Ook staan er leuke puzzels, recepten en zendingsverhalen in. Kortom een mooi boekje waar u een jaar lang plezier van zult hebben. Het kost slechts €13,95 en de opbrengst (€8,00 per boekje) gaat naar de uitzending van de fam. Geluk. Wil je een boekje bestellen? Dan kan je dit doorgeven aan Jos Bax via email: j.baxdiac@kpnmail.nl
Wanneer je ieder jaar al een boekje ontvangt dan hoef je niets te doen en ontvang je er automatisch weer een. Als u deze niet meer wilt ontvangen laat het ons dan weten.
Namens de zendingscommissie.
 

Adventkalender 2022

Dagelijkse of wekelijkse inspiratie tijdens Advent door de Adventskalender "Aan tafel" te volgen.
 

Afronding Actie Kerkbalans 2022 en voorbereiding Actie Kerkbalans 2023


Nu het eind van het jaar alweer bijna in zicht is, willen we u en jou vragen om na te gaan of de toegezegde bijdrage voor 2022 inmiddels is overgemaakt. Tot op heden hebben we nog niet alle bijdragen ontvangen, daarom vragen wij hiervoor de aandacht.
Het juiste bankrekeningnummer voor de Kerkbalansbijdrage is: NL 85 RABO 0373 7312 80.
Daarnaast zijn de kerkrentmeesters al volop bezig met de voorbereidingen voor 2023. Evenals vorig jaar kunt u ook voor 2023 digitaal deelnemen aan de Actie Kerkbalans. De gemeenteleden die in 2022 al digitaal hebben deelgenomen zullen ook voor 2023 een mail ontvangen om hun bijdrage via een link naar de webshop door te geven. Als u voor 2023 ook digitaal wilt deelnemen, dan kunt u dat per e-mail kenbaar maken aan:
kerkrentmeesters@hervormdvreeswijk.nl

Graag ontvangen wij uw verzoek voor "digitale" deelname uiterlijk 10 dec. a.s., zodat wij daarmee rekening kunnen houden met het samenstellen van de looplijsten en de verdere voorbereidingen.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking, Chris Buitenweg en André Damstra.
Lees meer 

Vreeswijk bij kaarslicht


Woensdagavond 14 december zijn de Dorpskerk en ’t Heem open om mensen te ontvangen.
We hebben hiervoor weer hulp nodig. Om 18.00 uur voor het neerzetten van de potjes met waxinelichtjes bij de kerk.
Tussen 18.30 uur en 21.30 uur voor het zetten en schenken van koffie/thee en limonade en om mensen welkom te heten en een praatje te maken.
Wilt u/jij (een deel van) deze avond helpen dan kunt u dit aangeven aan Teun Schiltkamp t.schiltkamp@casema.nl of Hendrik en Marjon Hoegée hmhoegee@telfort.nl

 

Project KND 'Het gaat goedkomen!'


Tijdens de advent- en kerstperiode wordt een project van de KND gevolgd, met als thema: Het gaat goedkomen!
Er staat een grote ster naast de kansel (in VH-diensten op de beamer), waar elke week een punt van afgehaald wordt tijdens het kindermoment. Daaronder komt het thema van die dag tevoorschijn.
Hoe werd er 2022 jaar geleden toegeleefd naar de komst van de Messias? Wat betekent dat voor ons en hoe leven wij naar de (weder)komst van onze Verlosser? Dat gaat met veel emoties, zoals; (on)begrip, schrikken, vertrouwen, eenzaamheid, verbondenheid, angst en blijdschap.
 

Kerstcampagne vluchtelingenkinderen

Het is een goede gewoonte om in de decembermaand de "Kerstpotten" te plaatsen. In die maand zijn de zendingsbuizen er niet.
Ook dit jaar haken we als gemeente aan bij de Kerstcampagne van Kerk in Actie voor verbetering van de situatie voor vluchtelingenkinderen in Griekenland
Volgende week (4 december) krijgt u nadere gegevens en staan de Kerstpotten er dus weer. 
 

Gemeenteavond 11 januari 2023


Op woensdag 11 januari wordt er een gemeenteavond gehouden waarin onder andere uitleg wordt gegeven over de financiële positie waarin onze gemeente zich op dit moment bevindt.
Er zijn zorgen omtrent de voorziene financiële tekorten die de komende jaren op ons af komen. De kerkenraad en kerkrentmeesters zullen op 11 januari nadere informatie verstrekken,
Noteert u de datum vast in uw agenda?
 

Begroting 2023


De begroting 2023 van het college van kerkrentmeesters is op 17 november door de kerkenraad vastgesteld.
Er is sprake van een groot tekort en daar zijn ook zorgen over.
De begroting ligt in de periode 28 november tot en met 5 december ter inzage bij ouderling kerkrentmeester Martin Monrooij. U kunt met hem contact opnemen als u de begroting wilt inzien.
Het mailadres is kerkrentmeestersvreeswijk@gmail.com
 

Download nu de Appostel app


Onze gemeente maakt gebruik van de Appostel app.
Via deze app bent u altijd en overal betrokken bij onze gemeente.
Met de app kunt u alle kerkelijke geldzaken op één plek beheren.
Via Appostel kunt u op een gemakkelijke manier bijvoorbeeld giften doen óf collectebonnen bestellen.
U kunt Appostel downloaden via de App Store (Apple) of Google Play (Android).
Daarna kunt u in de app onze gemeente koppelen en is de app gereed voor gebruik.

Hier leest u de Appostel-handleiding
 

Gelezen


‘Het koninkrijk komt. Maar ook: het is al gekomen. (…) Hoop die je ziet is geen hoop. Gods verlossing komt! Het draait alles om de betrouwbaarheid van God en de vasthoudendheid in het geloof. God is koning, Hij heeft de geschiedenis in de hand. Wat wij niet zien, zullen we zien. Wij blijven geloven en hopen. Anderen zullen komen. Generaties na ons. Het geloof in God houden we vast met een open oog voor wat is en een vast geloof in wat komt. Advent begint royaal voor de eerste januari. Dat is niet voor niets. Christenen zijn tegendraadse gelovigen. Laat ons zo maar bekend staan. We tellen de dagen met Godsvertrouwen. Er is iets nieuws begonnen, zie je het niet?’. (Ds. Trinette Verhoeven) – GJG
 

Jaarvergadering HVD

Op 1 november vond de jaarlijkse vergadering van de HVD (Hervormde Vrouwen Dienst)  plaats. Ook de nieuwkomers die de bloemen op de verjaardag van een 75 jarig kerklid langs komen brengen worden hartelijk verwelkomt door de HVD voorzitter Alie Gelderblom. Na het officiële gedeelte wordt de gebruikelijke gezamenlijke maaltijd genoten waarna de voorzitter na koffie en thee de vergadering sluit. 

 

Onderhoud begraafplaats


Leden van onze kerk zijn regelmatig bezig met het onderhoud van de begraafplaats aan de Gildenborglaan.

Zo is vrijdag 23 september het hek van de begraafplaats roestvrij gemaakt en geschilderd. De inspanning is beloond met een weer keurig aanzicht van de ingang. 
 

Dorpskerk OpenIedere zaterdag is de Dorpskerk tussen 14.00 uur en 16.00 uur open. Meestal is daar een kerkenraadslid en een gemeentelid aanwezig.
De Dorpskerk is open voor “toevallige bezoekers” maar ook voor gemeenteleden.
We hebben  op  vrijwel iedere dag wel enkele geïnteresseerde bezoekers en soms ook geestelijk zoekenden.
Mooi om te zien dat dit stukje gemeentewerk ondanks alles toch door kan blijven gaan.
Wilt u als gemeentelid hieraan een steentje bijdragen? Meldt u zich dan bij Teun Schiltkamp.
Alle gemeenteleden zijn ook welkom bij de Open Dorpskerk, om een praatje te maken, of om een kopje koffie te komen drinken. We willen daarmee ook de onderlinge verbondenheid versterken. Wees Welkom ! 

KerkenraadsuitjeAfgelopen zaterdag 11 juni heeft de kerkenraad met elkaar op een prachtige zonnige dag een rondvaart gemaakt vanaf de Museumwerf door Nieuwegein.
Heel fijn om op een ontspannen middag dit in deze tijd te kunnen doen, na twee jaar corona.

Vervolgens hebben we met de partners en kinderen heerlijk gegeten van het buffet wat Sameer van Stek Up voor ons had verzorgd. 
Wat ons allen verbindt in de liefde van onze God is bijzonder te ervaren. Met name ook n.a.v. de overdenking die we hebben besproken over stress: wat er leeft in je gezin, op je werk of in de kerk.
Het was mooi om daarover met elkaar onze gedachten te delen.


Klik hier voor meer foto's 
Lees meer 

HVD uitje8 Juni was de HVD ouderenmiddag, het was een heel gezellige ontspannen bijeenkomst bij de Pontoeve in Vianen. Onder het genot van koffie/ thee met gebak werd er veel bijgekletst en ook gezongen. zelfs speelde de boer op zijn trekzak. Als afsluiting hebben wij heerlijke pannenkoeken gegeten met ijs toe.

Klik hier voor meer foto,s
Lees meer 

Herkennen wij elkaar nog na corona?


Hopelijk kunnen wij, na de Corona-beperkingen, bij en in de kerk elkaar weer ontmoeten. Maar herkennen wij elkaar dan nog?

Het helpt als we op de ledenlijst van onze website een foto toevoegen.  Een aantal leden hebben dat al gedaan. 

Mogelijk lukt het u om de een of andere reden niet, b.v. omdat de foto van u te groot is. (Maximaal 1 MB) 

Een oplossing daarvoor is om de foto naar de webmaster te sturen (webmaster@hervomdvreeswijk.nl) die hem dan op de ledenlijst zet.

Met vriendelijke groet,
Bert Berger en Hielke van Oostrum (Webmasters)


 

Wegwijs op de website


Na vele jaren trouwe dienst is de website gemoderniseerd zodat hij weer jaren mee kan.
Door de vernieuwing werkt de website ook beter op een tablet en smartphone. Tevens is het zoeken naar bepaalde informatie makkelijker gemaakt d.m.v. een index. De rubriek “Meeleven” is o.a. ook nieuw waar "het wel en wee" van de gemeenteleden te vinden is. Voor deze rubriek moet wel ingelogd worden net zoals bij “Ledenlijst”

Nieuw is ook dat de liederenbladen voortaan direct bij de kerkdiensten geplaatst worden en daar te downloaden zijn. 

Het weekbericht is voortaan bij “Gemeentenieuws” te vinden en downloaden. Daarvoor moet er wel ingelogd worden. 
Online zijn de kerkdiensten te volgen bij “Kerkdienstgemist” op de Welkom pagina.

Een gebruiksaanwijzing hoe een eigen foto op de ledenpagina geplaatst kan worden, een account (Mijn HGV) te activeren en te beheren is en een overzicht waar u verschillende artikelen kunt vinden zijn hieronder te downloaden.

Lees hier verder.
 
Lees meer