Stille week


In de Stille Week zullen er weer korte ‘vespers’ zijn richting Pasen waarin we het Mattheüsevangelie volgen te beginnen bij de gevangenneming. Deze korte diensten starten om 19.30 en zullen maximaal 30 minuten duren.

Op maandag 3 april start Theo Vreugdenhil met Mattheüs 26:47-56.
Op dinsdag 4 april leest ds. Fred Blokhuis Mattheüs 26:57-68
Op woensdag 5 april  ds. Rik de Pater Mattheüs 27:11-26.
Deze dagen zitten we dus in de Voorhof.

Vanaf donderdag zitten we in de Dorpskerk.
Op donderdag 6 april leest ds. Gertjan Glismeijer Mattheüs 27:27-32 en zullen we het Heilig Avondmaal vieren.
Op vrijdag 7 april staat de reguliere dienst met dominee Rik de Pater op het rooster
Op zaterdagavond lezen we Mattheüs 27:57-66, de begrafenis – GJG


 

Paasmorgen


Op Paasmorgen 9 april zingen we DV vóór de dienst om 09.15 Paasliederen op het kerkhof aan de Gildenborglaan. Bij deze is iedereen daarvoor van harte uitgenodigd. Ik begrijp wel dat mensen dat raar of vreemd vinden, maar Paasliederen zing je tegen de dood, wat voor ogen is op. Niet alleen in een ommuurde veilige ruimte, maar in de rauwe werkelijkheid waarin ziekte, zonde en dood het laatste woord lijken te hebben. Juist op de begraafplaats realiseer je dat waar wij soms denken ‘de dood is het definitieve einde’, één graf al open is. Jezus is opgestaan! En Zijn opstanding is de garantie van de onze!
Zingen op de begraafplaats met Pasen is mij (ons) altijd tot troost geweest. Opwekkend! Hij is opgewekt! Ons houvast: Hij houdt vast! Ook door de dood heen. Daarom vind ik de uitspraken van Okke Jager en Buskes ook zo mooi. Okke Jager zei over de dood na Pasen: ‘De dood is niet een roepstem van God, maar zijn aartsvijand die hem in de rede valt’. En Buskes bekende: ‘Ik ben dan ook zo’n dwaas om te geloven dat het kerkhof een leugen is…’.
Vanaf 09.00 uur verzamelen, 09.15 zingen, 09.30 ga we richting de Dorpskerk. En o ja, naast het zingen wil ik ook een stukje lezen uit het oudste Paasevangelie 1 Korinthe 15. Onder andere: ‘De dood is verslonden tot overwinning. 55Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?’. – GJG
 

Gelezen


BELIJDENIS
Nu heb je ‘ja’ gezegd en je geloof beleden
en schuchter leg je nu je hand in Jezus' hand.
Hij houdt je vast, Hij heeft voor je gebeden;
Alleen door Zijn gebed houdt jouw belijden stand.
Je zult je vele malen om je zonden schamen
En vele malen denken: ‘God is er niet meer’.
Maar Jezus waakt. Hij brengt Zijn schapen samen
en roept ze bij hun namen, telkens weer.
Want Hij is in Zijn lijden zelfs door God verlaten
opdat wij nimmermeer verlaten zouden zijn.
Hij werd gesmaad door mensen die Hem bitter haatten
opdat Hij ons genezen zou van onze pijn.
Het handschrift onzer zonden is aan 't kruis geslagen
waaraan de Heiland ook voor jou Zijn leven gaf.
Nu word je vrijgesproken in die dag der dagen,
want Jezus lééft. - Hij is verrezen uit Zijn graf!
Geen macht ter wereld kan ons van Zijn liefde scheiden:
geen hónger of verdrukking, geen gevaar of pijn;
Hij ging ons in Zijns Vaders huis een plaats bereiden:
Want waar de Meester is, zal ook de dienaar zijn!
(bron onbekend; gekregen van gemeentelid) – GJG 
Lees meer 

Paasroute 2023

Paasroute 2023 zaterdag 8 april 2023

Paasroute Nieuwegein is een wandelroute langs verschillende momenten uit de Lijdensgeschiedenis van de Heere Jezus, de route vindt plaats op Stille Zaterdag, 8 april D.V. Het vindt plaats in Winkelcentrum CityPlaza.
Het doel hiervan is om Nieuwegeinse burgers laagdrempelig in aanraking te brengen met de lijdensgeschiedenis van de Heere Jezus tot Zijn opstanding. Ook is er het doel om de band tussen Nieuwegeinse Christenen te verstevigen.
Programma:
- Gebedssamenkomst: 9:30 - 10:30 uur in gebouw Leger des Heils 
- Paasroute: 10:30 tot 15:30 uur op plein Cityplaza 
- Sing-in: 14:00 tot 15:00 uur in gebouw Leger des Heils 
Kom, met je kennissen langs om samen naar het Paasfeest toe te leven. 
Zie ook de Website: Paasroute Nieuwegein (google.com)
Voor meer informatie Marco Zwarts per mail naar m.zwarts@freeler.nl
 

Verlof familie Arvind


De familie Arvind hoopt op 20 maart met verlof te komen voor een periode van ruim 2 maanden. Andrea kijkt er naar uit om u te ontmoeten in de periode dat zij in Nederland is. Dit kan bij een van de geplande huiskamermomenten of tijdens een presentatie na afloop van de ochtenddienst in de Dorpskerk op zondag 23 april.
Andrea wil dan o.a. met u te delen wat ze de afgelopen jaren heeft mogen doen, m.b.v. onze Vader en uw steun. 
De data van de huiskamermomenten kunt u vinden in de nieuwsbrief die zondag 19 maart zal worden uitgedeeld.
U kunt zich hiervoor opgeven via de mail (anitabaks84@gmail.com), telefonisch (06-3008 8748) of u inschrijven op de inschrijflijst op zondagochtend 26 maart en 2 april.
U krijgt t.z.t. het adres waar het huiskamermoment plaats zal vinden.
Een hartelijke groet namens de TC, Anita Baks
 

Uitnodiging benefietvoorstelling


Uitnodiging benefietvoorstelling
Op zaterdag 6 mei geeft Timzingt een éénmalige benefietvoorstelling in ‘de Rank’ in Nieuwegein. Een hilarische én ontroerende avond die je niet wilt missen en waarmee je bijdraagt aan de strijd tegen de ziekte ALS.
Kaarten zijn te bestellen via: www.truetickets.nl/timzingtvoorals.                      klik hier voor meer informatie
Lees meer 

Gezocht en gevonden


‘Gezocht en gevonden’ is de titel die de lezingen over de Gewone Catechismus in 2021 meekregen. Samen met de IZB zijn die lezingen destijds gebundeld en uitgegeven. Inmiddels zijn de exemplaren in Amersfoort allemaal verkocht en dat leek mij een goede gelegenheid om er nog 100 te laten drukken voor ons eigen gebruik in Hervormd Vreeswijk. Inmiddels zijn de boeken (129 pagina’s) gearriveerd.
Ze kosten €10,00 per stuk, waarbij ruim €6,00 ten bate is van de kerk, c.q. de kerkrentmeesters.

Als u €10,00 overmaakt op het rekeningnummer van de kerkrentmeesters NL10 RABO 0373 7312 72 o.v.v. ‘Gezocht en gevonden’, dan kunt u of op zondag een exemplaar meenemen vanuit de kerk of een exemplaar ophalen bij Hans de Jonge, Iepstaat 12. Hopelijk zijn de boekjes snel uitverkocht!
 

Download nu de Appostel app


Onze gemeente maakt gebruik van de Appostel app.
Via deze app bent u altijd en overal betrokken bij onze gemeente.
Met de app kunt u alle kerkelijke geldzaken op één plek beheren.
Via Appostel kunt u op een gemakkelijke manier bijvoorbeeld giften doen (collecten, kerkbalans, najaarsactie e.d.) óf collectebonnen bestellen.
U kunt Appostel downloaden via de App Store (Apple) of Google Play (Android).
Daarna kunt u in de app onze gemeente koppelen en is de app gereed voor gebruik.

Hier leest u de Appostel-handleiding
 

Lakwerk kerkbanken


De afgelopen weken zijn enkele gemeenteleden druk bezig geweest met het gedeeltelijk lakken van de kerkbanken in de Dorpskerk. Het lakwerk is met name uitgevoerd op de kopse kanten van de banken en op de leesplanken. De oude laklaag is er afgeschuurd en er zijn meerdere nieuwe laklagen aangebracht. Je kunt duidelijk zien dat deze gemeenteleden al veel ervaring in schilderwerk in hun werkzame leven hebben opgedaan! Het college van kerkrentmeesters is heel erg blij met de uitgevoerde werkzaamheden en wil de vrijwilligers van harte danken voor hun inzet en het nauwkeurige lakwerk. 
Klik op deze link voor een impressie.
Lees meer 

Onderhoud begraafplaats

Vele handen maken licht werk!

Dankzij veel vrijwilligers ligt onze begraafplaats er weer bladvrij en goed onderhouden bij.
Naast de vaste vrijwilligers hebben ook andere leden gehoor gegeven om gezamenlijk de klus op 26 november te klaren. Het resultaat: een keurig onderhouden begraafplaats. Bedankt vrijwilligers!

Klik hier voor meer foto’s
 
Lees meer 

Jaarvergadering HVD

Op 1 november vond de jaarlijkse vergadering van de HVD (Hervormde Vrouwen Dienst)  plaats. Ook de nieuwkomers die de bloemen op de verjaardag van een 75 jarig kerklid langs komen brengen worden hartelijk verwelkomt door de HVD voorzitter Alie Gelderblom. Na het officiële gedeelte wordt de gebruikelijke gezamenlijke maaltijd genoten waarna de voorzitter na koffie en thee de vergadering sluit. 

 

Herkennen wij elkaar nog na corona?


Hopelijk kunnen wij, na de Corona-beperkingen, bij en in de kerk elkaar weer ontmoeten. Maar herkennen wij elkaar dan nog?

Het helpt als we op de ledenlijst van onze website een foto toevoegen.  Een aantal leden hebben dat al gedaan. 

Mogelijk lukt het u om de een of andere reden niet, b.v. omdat de foto van u te groot is. (Maximaal 1 MB) 

Een oplossing daarvoor is om de foto naar de webmaster te sturen (webmaster@hervomdvreeswijk.nl) die hem dan op de ledenlijst zet.

Met vriendelijke groet,
Bert Berger en Hielke van Oostrum (Webmasters)


 

Wegwijs op de website


Na vele jaren trouwe dienst is de website gemoderniseerd zodat hij weer jaren mee kan.
Door de vernieuwing werkt de website ook beter op een tablet en smartphone. Tevens is het zoeken naar bepaalde informatie makkelijker gemaakt d.m.v. een index. De rubriek “Meeleven” is o.a. ook nieuw waar "het wel en wee" van de gemeenteleden te vinden is. Voor deze rubriek moet wel ingelogd worden net zoals bij “Ledenlijst”

Nieuw is ook dat de liederenbladen voortaan direct bij de kerkdiensten geplaatst worden en daar te downloaden zijn. 

Het weekbericht is voortaan bij “Gemeentenieuws” te vinden en downloaden. Daarvoor moet er wel ingelogd worden. 
Online zijn de kerkdiensten te volgen bij “Kerkdienstgemist” op de Welkom pagina.

Een gebruiksaanwijzing hoe een eigen foto op de ledenpagina geplaatst kan worden, een account (Mijn HGV) te activeren en te beheren is en een overzicht waar u verschillende artikelen kunt vinden zijn hieronder te downloaden.

Lees hier verder.
 
Lees meer