Bij de diensten


Vorige week stonden we stil bij Rom. 9:30-10:21 maar dit hoofdstuk vraagt om een vervolg dat er gelukkig ook is. Vandaag, ook Israëlzondag, wil ik in de avonddienst aandacht besteden aan Romeinen 11.
Beide preken sluiten ook aan bij het thema van het Hervormd Vreeswijk College (HVC) van dit seizoen dat in 8 avonden [waarvan er inmiddels 1 geweest is] ingaat op “Christelijke Toekomstverwachting en Israël”.
Tevens is het dit jaar een soort Israëljaar als herdacht werd/wordt dat 75 jaar geleden, op 14 mei 1948, de staat Israel is ontstaan. En, het gaat net als vorige week in de preek niet alleen over Israël maar ook over ons.

Ds. Rik de Pater

 

Koffie schenken


Oproep medewerkers koffie schenken in de Dorpskerk en in de Voorhof na de kerkdienst. Vind u het ook zo fijn om na de dienst elkaar te ontmoeten met een kopje koffie of thee? Ons team is momenteel zo klein, dat wij dringend behoefte hebben aan uitbreiding.
Wie zou er mee willen helpen om dit stukje gemeente werk in stand te blijven houden.

Als je intterresse hebt horen we graag van u of jou, informatie aanvragen of opgeven kan bij :
Gerthilde ter Haar (06-3373 0510) of Agaath Verduijn (06-5338 4000)
 

Bomen gesnoeid


Afgelopen weken zijn er enkele bomen in de tuin van de Dorpskerk gesnoeid. Dit was hard nodig.
Er was achterstallig snoeiwerk ontstaan en daardoor werden de bomen te fors en groeiden ze tegen de kerk of tegen het huis van de buren aan en namen ze ook veel licht weg in de huizen van de buren.
Wij zijn blij dat de bomen deze grote onderhoudsbeurt gehad hebben en zullen de komende jaren er voor zorgen dat de bomen niet meer zo fors zullen uitdijen door regelmatige snoeibeurten te laten uitvoeren.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de kerkrentmeesters.
 

Wijkbijbelkringen


Binnenkort gaan de avonden van de wijkbijbelkringen weer van start.
Dit jaar gaat het over de verhalen van de Jozefcyclus Gen. 37-50.
Voor meer informatie en aanmelding of het starten van een nieuwe wijkbijbelkring kunt u contact opnemen met mw. Klazien Bax (E
k.bax@kpnplanet.nl T 06-2275 9837).

Het zou heel mooi zijn als er nog meer mensen mee gaan doen met deze kringen. Op de eerste twee avonden staat Gen. 37 op het programma. Ter ondersteuning van de avonden worden er ook preken gehouden. Nu collega Glismeijer is uitgevallen, gaat het iets anders lopen. Zelf heb ik over de Jozefverhalen gepreekt in 2021. Ik wilde niet al deze preken gaan herhalen. Wel wil ik de preken beschikbaar stellen als extra materiaal ter voorbereiding voor de avonden.
Op de site kunt u nu de preek vinden over Gen. 37. We hopen dat deze avonden fijne en goede ontmoetingen mogen opleveren die bijdragen aan de groei van uw/jouw persoonlijk geloof en de opbouw van de gemeente.

 

HCV


Hervormd Vreeswijk College (HVC)


Het Hervormd Vreeswijk College organiseert voor het seizoen 2023-2024 acht avonden over Christelijke Toekomstverwachting en Israël.

Voor het thema is gekozen omdat het christendom is ontstaan uit het Jodendom. De profeten van Israël spelen dan ook een belangrijke rol in de christelijke toekomstverwachting.
 
Datum Spreker Onderwerp
25-10-23 Rabbi/Rabbijn L.B. (Lody) van de Kamp Joodse toekomstverwachting.
22-11-23 Prof. Dr. M.A. (Marten) van Willigen Christelijke toekomstverwachting en Israël in de Vroege Kerk.
20-12-23 Dr. G.J. (Gert) van Klinken Christelijke toekomstverwachting en Israël in de Middeleeuwen en ten tijde van de Reformatie.
31-01-24 Dr. M. (Theo) van Campen Christelijke toekomstverwachting en Israël ten tijde van de Nadere Reformatie.
28-02-24 Prof. Dr. M.J. (Mart-Jan) Paul Christelijke toekomstverwachting en Israël in de 18e en 19e eeuw.
10-04-24 Dr. S (Sam) Janse en K. (Koos) van Noppen Christelijke toekomstverwachting en Israël? De schepping zucht!
15-06-24 Prof. Dr. J. (Jan) Hoek Leven met verwachting hier en nu.

 

De avonden zijn vrij toegankelijk. Wel zal er elke avond gecollecteerd worden ter bestrijding van de onkosten.
 

Kom ook naar onze koffieochtend

We hebben zoals u ziet weer heerlijk koffie gedronken met elkaar zoals iedere donderdag ochtend. En natuurlijk worden er gesprekken gevoerd, over alledaagse zaken. De ene keer "luchtig" en de andere keer serieuse. 

Misschien heeft u ook zin om een keer aan te schuiven.
Elke donderdag om 10.00 uur naar de Voorhof waar de staat de koffie voor u klaar staat. 
 

Het ontmoetingsplein


Vorige week heeft ons hoveniersbedrijf het ontmoetingsplein bij de ingang van de Dorpskerk op ons verzoek uitgebreid, zodat er extra ruimte is voor ontmoeting na de kerkdienst.
De nieuwe ruimte kan tijdens de kerkdiensten ook gebruikt worden door de creche als ze samen met de kinderen buiten willen spelen.
Het kleine boompje tussen 't Heem en de Dorpskerk hebben we weg laten halen, omdat deze boom niet goed groeide. Wij hebben besloten om in plaats daarvan een vaste parasol te gaan plaatsen die gebruikt kan worden tijdens het koffiedrinken zodat u zowel tegen de zon als tegen de regen beschermd wordt!.
De kerkrentmeesters.

Gelezen


6De HEERE doet rechtvaardige daden en recht aan alle onderdrukten. 7Hij heeft aan Mozes Zijn wegen bekendgemaakt, aan de nakomelingen van Israël Zijn daden. 8Barmhartig en genadig is de HEERE,
geduldig en rijk aan goedertierenheid.9Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft Hij Zijn toorn. 10Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden.
11Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is Zijn goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen. 12Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan. 13Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen. (Psalm 103:6-13), GJG


 
Lees meer 

Open Dorpskerk


In de coronaperiode hadden we Iedere zaterdag de open Dorpskerk tussen 14.00 uur en 16.00 uur.
De Dorpskerk was open voor “toevallige bezoekers” maar ook voor gemeenteleden.
Het zou mooi zijn als dit stukje gemeentewerk door kan blijven gaan.
Daarom willen we inventariseren of er weer gemeenteleden zijn die het leuk vinden om in de zomerperiode hierbij aanwezig te zijn.
Wilt u als gemeentelid hieraan een steentje bijdragen? Meldt u zich dan bij Teun Schiltkamp.
U kunt ook bellen 06-139 234 94 of mailen: t.schiltkamp@casema.nl
 

Gezocht en gevonden


‘Gezocht en gevonden’ is de titel die de lezingen over de Gewone Catechismus in 2021 meekregen. Samen met de IZB zijn die lezingen destijds gebundeld en uitgegeven. Inmiddels zijn de exemplaren in Amersfoort allemaal verkocht en dat leek mij een goede gelegenheid om er nog 100 te laten drukken voor ons eigen gebruik in Hervormd Vreeswijk. Inmiddels zijn de boeken (129 pagina’s) gearriveerd.
Ze kosten €10,00 per stuk, waarbij ruim €6,00 ten bate is van de kerk, c.q. de kerkrentmeesters.

Als u €10,00 overmaakt op het rekeningnummer van de kerkrentmeesters NL10 RABO 0373 7312 72 o.v.v. ‘Gezocht en gevonden’, dan kunt u of op zondag een exemplaar meenemen vanuit de kerk of een exemplaar ophalen bij Hans de Jonge, Iepstaat 12. Hopelijk zijn de boekjes snel uitverkocht!
 

Download nu de Appostel app


Onze gemeente maakt gebruik van de Appostel app.
Via deze app bent u altijd en overal betrokken bij onze gemeente.
Met de app kunt u alle kerkelijke geldzaken op één plek beheren.
Via Appostel kunt u op een gemakkelijke manier bijvoorbeeld giften doen (collecten, kerkbalans, najaarsactie e.d.) óf collectebonnen bestellen.
U kunt Appostel downloaden via de App Store (Apple) of Google Play (Android).
Daarna kunt u in de app onze gemeente koppelen en is de app gereed voor gebruik.

Hier leest u de Appostel-handleiding
 

Herkennen wij elkaar nog na corona?


Hopelijk kunnen wij, na de Corona-beperkingen, bij en in de kerk elkaar weer ontmoeten. Maar herkennen wij elkaar dan nog?

Het helpt als we op de ledenlijst van onze website een foto toevoegen.  Een aantal leden hebben dat al gedaan. 

Mogelijk lukt het u om de een of andere reden niet, b.v. omdat de foto van u te groot is. (Maximaal 1 MB) 

Een oplossing daarvoor is om de foto naar de webmaster te sturen (webmaster@hervomdvreeswijk.nl) die hem dan op de ledenlijst zet.

Met vriendelijke groet,
Bert Berger en Hielke van Oostrum (Webmasters)


 

Wegwijs op de website


Na vele jaren trouwe dienst is de website gemoderniseerd zodat hij weer jaren mee kan.
Door de vernieuwing werkt de website ook beter op een tablet en smartphone. Tevens is het zoeken naar bepaalde informatie makkelijker gemaakt d.m.v. een index. De rubriek “Meeleven” is o.a. ook nieuw waar "het wel en wee" van de gemeenteleden te vinden is. Voor deze rubriek moet wel ingelogd worden net zoals bij “Ledenlijst”

Nieuw is ook dat de liederenbladen voortaan direct bij de kerkdiensten geplaatst worden en daar te downloaden zijn. 

Het weekbericht is voortaan bij “Gemeentenieuws” te vinden en downloaden. Daarvoor moet er wel ingelogd worden. 
Online zijn de kerkdiensten te volgen bij “Kerkdienstgemist” op de Welkom pagina.

Een gebruiksaanwijzing hoe een eigen foto op de ledenpagina geplaatst kan worden, een account (Mijn HGV) te activeren en te beheren is en een overzicht waar u verschillende artikelen kunt vinden zijn hieronder te downloaden.

Lees hier verder.
 
Lees meer