Bijbelstudie

In het nieuwe bijbelstudieseizoen 2022-2023 zal het evangelie van Matteüs centraal staan.
Het boekje van Bart van Nes , “De zaaier, de koning en de erfgenaam” zal als leidraad voor de bijbelstudiekringen dienen.

In onderstaande schema is onder voorbehoud het preekschema en themaavondeen weergegeven
Bijbelstudie preken Thema-avonden
18-9-2022 ochtend 28-9-2022
9-10-2022 ochtend 19-10-2022
6-11-2022 avond 23-11-2022
  14-12-2022
15-1-2023 ochtend 25-1-2023
12-2-2023 ochtend 8-2-2023
12-3-2023 ochtend 25-2-2023
16-4-2023 avond 22-3-2023
14-5-2023 ochtend 12-4-2023
11-6-2023 ochtend 10-5-2023
  31-5-2023
17-9-2023 ochtend 7-6-2023
 
Alle preken die hieronder staan zijn in het licht van en ter ondersteuning van de Bijbelstudies gehouden.


2022-05-22 Preek Mattheus 18:21-35

Preek voor wijkbijbelkring februari 2023
Vanwege de terugkomdienst van de familie Geluk zal ik de geplande preek met het oog op de wijkbijbelkring van februari niet houden. Dit keer is aan de beurt  H5 van het boekje over “vergeving” n.a.v. de gelijkenis in Mattheus 18:21-35. Nu wil het geval dat ik juist op dit thema op 22 mei 2022 uitvoerig ben ingegaan n.a.v. de 5e bede van het Onze Vader. In die preek komt ook het gedeelte uit Mattheüs aan de orde. Ik heb deze preek op de site laten zetten zodat u deze kunt gebruiken als extra voorbereiding op de bijbelkringavonden. Maar ook als u niet op de wijkbijbelkring zit, is het de moeite waard om deze preek (nog eens) te lezen.  2022-07-11 Preek bij o.a. Mattheüs 13.31-35

Preek gehouden op 11 juli 2021 in de Dorpskerk in Vreeswijk

2022-9-11 Preek bij Matteüs 13.1-23

Preek gehouden op 11 september 2022 in de Dorpskerk in Vreeswijk

2022-10-09 Preek bij Matteüs 13.24-30,36-43

Preek gehouden op 9 oktober 2022 in de Dorpskerk in Vreeswijk

2022-11-06 Preek bij  Matheüs 13:44-50

Preek gehouden in de Dorpskerk op zondagavond 6
november 2022, de stof bij hoofdstuk 3 van Bart van Nes, De Zaaier, de
Koning en de Erfgenaam, Het Evangelie in gelijkenissen, Utrecht:
KokBoekencentrum Uitgevers, 2021.

2023-1-15 Preek bij Mattheüs 18:1-14

Preek over Mattheüs 18:1-14 en Ezechiël 34:1-6 gehouden in de Dorpskerk op
zondag 15 januari 2023, de stof bij hoofdstuk 4 van Bart van Nes, De Zaaier, de
Koning en de Erfgenaam, Het Evangelie in gelijkenissen, Utrecht:
KokBoekencentrum Uitgevers, 2021.

2023-03-12 Preek bij Mattheüs 20:1-16

Preek over Mattheüs 20:1-16 gehouden in de Dorpskerk op zondag 12 maart 2023. 

2023-05-14 Preek bij Mattheüs 22:1-14

Preek over Mattheüs 22:1-14 gehouden in de Dorpskerk op zondag 14 mei 2023. 
terug