Catechese


Groep 1
Voor kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool wordt er basiscatechese verzorgd. De inhoud van deze catechese bestaat uit kennis van de Bijbel en inzicht in hoe God Zichzelf door de geschiedenis bekend heeft gemaakt. We werken met de methode 'On Track’ van de HGJB. In twee jaar behandelen we het oude en nieuwe testament.

Groep 2
Voor tieners in de groepen 1 tot en met 3 van het voortgezet onderwijs. In deze groepen gaan we aan de hand van verschillende Bijbelstudies en thema’s het onderwijs verdiepen. Er wordt een korte presentatie gegeven en daarna gaan we met elkaar in gesprek. We gebruiken daarbij de methode ‘Follow Me’ van de HGJB.

Groep 3
Voor tieners vanaf groep 4 van het voortgezet onderwijs. In deze groep gaan we aan de slag met de methode ‘Follow Me Next’ van de HGJB. Deze methode heeft een apologetisch karakter. Dit houdt in dat het doel van de methode luidt: het verdiepen van je geloof. Er wordt aangesloten bij vragen die jongeren bezighouden. Vanuit de bijbel en traditie gaan jongeren met hun mentor op zoek naar persoonlijke antwoorden. Daarin worden jongeren ook toegerust hun geloof aan anderen te verwoorden.

Het geloofsonderwijs wordt verzorgd door het catecheseteam. Plaats van samenkomst is ’t Heem.
Alle catechisaties worden eens in de twee weken op dinsdagavond gegeven waarbij de ene week groep 1 en 3 samenkomt en de andere week groep 2. De avonden beginnen om 19.00 uur en duren ongeveer een uur.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de ouderling voor catechese, Arnold Koekman.
 
terug