Gebed


Persoonlijk gebed

Soms is er aanleiding om te vragen of er iemand met u wil bidden. Dat kan in bijzondere situaties zijn van moeilijke omstandigheden, ziekte of andere nood. U kunt altijd om dat persoonlijke gebed vragen bij uw wijkouderling of de predikant, telefonisch of na afloop van een kerkdienst.
Regelmatig worden kleine soms ook kortdurende bidstonden gehouden voor iemand die daar behoefte aan heeft.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de één van onze predikanten. 

Gebedskringen

Vanaf januari 2018 hebben we in onze gemeente  gebedstrio's.
Een kerkenraadslid maakt elke maand een lijstje met punten waarvoor gebeden kan worden: Onze zendingswerkers, de predikant, de kerkenraad, zieken, allerlei zaken die met onze stad te maken hebben, Israël, de Vervolgde Kerk etc. Deze punten worden via de mail gestuurd naar gebedstrio's.
Gebedstrio’s zijn groepjes van minimaal drie gemeenteleden die één of twee keer per maand bij elkaar komen om samen te bidden. Bij zes personen wordt er gesplitst. De voordelen:
  • Je komt voor een kort moment, bijvoorbeeld een half uur, bij elkaar. Na een kort gesprek en  een Bijbellezing kun je samen bidden.
  • Je kunt met z'n drieën gemakkelijker tot een vaste afspraak komen.
  • Je zult sneller een grote mate van eensgezindheid (eenparigheid) in het gebed ervaren.
We komen bij elkaar thuis. Ieder groepje bestaat uit 3 of 4 mensen. We hopen dat er door deze opzet meer mensen in de gelegenheid zijn om mee te bidden. Als u hiervoor voelt, kunt u dat via de mail aangeven.
Wellicht kunt u zelf een groepje samenstellen met gemeenteleden die u kent uit de buurt.
Voor meer informatie of aanmelding, ds.Gertjan Glismeijer (Tevens voor aanmelden gebedspunten), Ria Nobel , Anja van Dis .

Nationale week van gebed

In de maand januari wordt de Nationale week van gebed van de Evangelische Alliantie gehouden in De Voorhof Iedere avond is er een voorganger uit één van de Nieuwegeinse kerken of gemeenten die de avond inleidt.
Er wordt in kleine groepen gebeden.

Bijeenkomst Stille week

In de stille week voor Pasen zijn er bijeenkomsten van bezinning in De Voorhof georganiseerd door de Hervormde Gemeente Vreeswijk, de Christelijk Gereformeerde/Nederlands Gereformeerde Ankergemeente en de Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) .
Op Goede Vrijdag is er geen aparte avond voor bezinning en gebed in verband met de gewone kerkdiensten.
Meer informatie kunt u krijgen bij de ouderling gemeenteopbouw.

Nacht van het gebed

In de week voorafgaand aan de Zondag voor de Lijdende Kerk, wordt er door Open Doors een nacht van gebed georganiseerd van 22.00 uur 's avonds tot 06.00 uur 's morgens. Hieraan doen christenen uit diverse kerken en gemeentes in Nieuwegein mee.

Women to Women

Women to Women is het vrouwennetwerk van Open Doors.
Women to Women zet zich d.m.v. gebed en het schrijven van kaarten in voor vrouwen die worden vervolgd omdat ze in Jezus Christus geloven. We komen hiervoor één keer in de twee maanden bij elkaar op vrijdagochtend van 9.00 tot 10.15 uur. In de agenda vind u de data.
Voor meer info kunt u ons mailen
 
terug